Afdelinger

Eventyrhuset er fordelt på 3 afdelinger:

Vuggestue, Eventyrhuset, Rødtjørnen 60A:
Vores vuggestue er beliggende i naturskønne omgivelser tæt ved stranden og Øresund. Her har vi i alt 4 stuer; Skrubtudsen, Den Flyvende Kuffert, Fyrtøjet og Tepotten. Hver stue har en normering på 11 børn og 3 faste voksne (2 pædagoger og 1 medhjælper). Alle stuer er aldersintegrerede. I den sidste periode inden børnehavestart, er de ældste vuggestuebørn en dag om ugen samlet i Tinsoldat-gruppen, hvor de laver aktiviteter henvendt til start i børnehave.
Er man indmeldt i vores vuggestue har man ved børnehavestart frit valg mellem vores 2 børnehaver.

Børnehave, Eventyrhuset, Rødtjørnen 60B:
Vores "traditionelle" børnehave ligger side om side med vuggestuen. Har er 63 børn fordelt på 3 stuer; Nattergalen, Skarnbassen og Elverhøj. Hver stue har tilknyttet 4 faste voksne (2 pædagoger og 2 medhjælpere). Alle 3 stuer er aldersintegrerede, men vi laver flere gange ugentligt aktiviteter på tværs af stuer og aldersgrupper. For vores ældste børn i børnehaven er det sidste år inden skolestart flere gange ugentligt samlet i Sommerfuglegruppen, hvor vi laver aktiviteter henvendt til skolestart.

Børnehave, Eventyrhaven, Høgevænget 7:
I Eventyrhaven har 57 børn deres hverdag i tæt kontakt med natur, dyr og årstider. Vi bruger meget tid på vores kæmpestore legeplads, som indbyder til et hav af spændende og lærerige aktiviteter.
Børnene er fordelt i 3 grupper, Storkene, Lysene og Æblet, med 3 faste voksne tilknyttet hver gruppe (2 pædagoger og 1 medhjælper). Ligesom i vores anden børnehave er alle 3 grupper aldersintegrerede, men vi laver flere gange ugentligt aktiviteter på tværs af grupper og aldersgrupper. For vores ældste børn i børnehaven er det sidste år inden skolestart flere gange ugentligt samlet i "De vilde svaner"-gruppen, hvor vi laver aktiviteter henvendt til skolestart.