Velkommen i Eventyrhuset

Velkommen til et hus, hvor børnenes leg og fantasi er i centrum, og hvor der er rart at være. Et hus, der er fuld af muligheder, udfordringer og glæde som i de gamle eventyr, men hvor der også er tryghed og omsorg. Et hus der rummer mangfoldighed, nærvær, fællesskab og en masse livsglæde... kort sagt EVENTYRHUSET!

Vores afdelinger

Eventyrhuset er Dragørs eneste private, integrerede daginstitution. Siden vi slog dørene op i maj 2011 har vi haft store ambitioner om at blive – og forblive - byens mest attraktive daginstitution. Dette betyder, at vi i høj grad har fokus på service, fleksibilitet og engagement.

I Eventyrhuset vægter vi at have uddannet personale sammen med vores børn. Eventyrhuset er fordelt på 3 afdelinger, som er beskrevet herunder:

Vuggestue, Eventyrhuset, Rødtjørnen 60A:
Vores vuggestue er beliggende i naturskønne omgivelser tæt ved stranden og Øresund. Her har vi i alt 4 stuer; Skrubtudsen, Den Flyvende Kuffert, Fyrtøjet og Tepotten. Hver stue har en normering på 11 børn og 3 faste voksne (2 pædagoger og 1 medhjælper). Alle stuer er aldersintegrerede. I den sidste periode inden børnehavestart, er de ældste vuggestuebørn en dag om ugen samlet i Tinsoldat-gruppen, hvor de laver aktiviteter henvendt til start i børnehave.
Er man indmeldt i vores vuggestue har man ved børnehavestart frit valg mellem vores 2 børnehaver.

Børnehave, Eventyrhuset, Rødtjørnen 60B:
Vores "traditionelle" børnehave ligger side om side med vuggestuen. Har er 63 børn fordelt på 3 stuer; Nattergalen, Skarnbassen og Elverhøj. Hver stue har tilknyttet 4 faste voksne (2 pædagoger og 2 medhjælpere). Alle 3 stuer er aldersintegrerede, men vi laver flere gange ugentligt aktiviteter på tværs af stuer og aldersgrupper. For vores ældste børn i børnehaven er det sidste år inden skolestart flere gange ugentligt samlet i Sommerfuglegruppen, hvor vi laver aktiviteter henvendt til skolestart.

Udebørnehave, Eventyrhaven, Høgevænget 7:
I august 2017 åbnede Eventyrhuset en helt ny afdeling; Eventyrskoven, som samtidigt blev Dragørs første skovbørnehave for børn i alderen 3-6 år. Formålet med Eventyrskoven var at tilbyde Dragørs børn en helt ny type dagtilbud, hvor udelivet - året rundt - spiller en afgørende rolle.
Eventyrskoven havde frem til november 2022 adresse på Møllevej, hvorefter vi skifte både navn og adresse til; Eventyrhaven, Høgevænget 7. Med den nye adresse opgraderede vi vores faciliteter betydeligt, men vores store fokus er fortsat på udelivet året rundt.
I Eventyrhaven har 54 børn deres hverdag i tæt kontakt med natur, dyr og årstider. Børnene er fordelt i 3 grupper, Storkene, Lysene og Æblet, med 3 faste voksne tilknyttet hver gruppe (2 pædagoger og 1 medhjælper). Ligesom i vores traditionelle børnehave er alle 3 grupper aldersintegrerede, men vi laver flere gange ugentligt aktiviteter på tværs af grupper og aldersgrupper. For vores ældste børn i børnehaven er det sidste år inden skolestart flere gange ugentligt samlet i "De vilde svaner"-gruppen, hvor vi laver aktiviteter henvendt til skolestart.

 

 

 

Her kan du se vores smiley fra fødevarestyrelsen - en ELITE smiley http://www.findsmiley.dk/127166

Vi har fået BUPL's "OK-mærke", som fortæller at vi har ordentligt ansættelsesvilkår.