Eventyrhusets stuer

Vuggestuen

Vores vuggestueafdeling er opdelt i 4 stuer; Skrubtudsen, Den Flyvende Kuffert, Fyrtøjet og Tepotten.
Hver stue har 11 børn, og der er fast tilknyttet 2 pædagoger og 1 medhjælper. Derudover har vi i vuggestuen skiftende studerende, som er hos os i enten 2 eller 6 måneder ad gangen.

Børnehaven

Vores børnehave er i øjeblikket fordelt på 2 stuer; Nattergalen og Skarnbassen.
Hver stue er aldersintegreret og har ca. 25 børn. Der er tilknyttet 3 pædagogerne og 2 medhjælpere til hver stue.
I perioden fra nytår og frem til 1. maj, samler vi vores ældste (og kommende skolebørn) på en 3. stue (Sommerfuglen) så de i højere grad kan danne relationer til deres kommende skolekammerater og blive forberedt på skiftet fra børnehave til SFO.

Eventyrskoven

Eventyrskoven åbnede i august 2017. Her er børnene aldersopdelte i 3 grupper, med ca. 20 børn i hver gruppe. Til hver gruppe er tilknyttet 2 pædagoger og 1 medhjælper.