Ledige stillinger

Eventyrhuset søger 1 uddannet pædagog til udebørnehave

Eventyrhuset er en privat, integreret institution med i alt 170 dejlige og nysgerrige børn.

Vi ligger tæt på strand, eng og skov og er ret glade for at være ude på vores store, skønne legepladser og i områderne omkring os.

Vi mener, børnene har krav på nærværende voksne, så vores arbejdsnorm er delt op, så vi har tid med børnene og tid til at forberede pædagogiske aktiviteter og de praktiske ting, som børnene ikke kan deltage i.

Vi ser forskellighed som en styrke, og vores arbejde og hverdag er præget af respekt og loyalitet for hinanden og dem omkring os. Alle vores medarbejdere er uddannede i ICDP, hvilket vi naturligvis også ønsker at inkludere vores nye kollega i.

Vores børn er opdelt i 3 afdelinger: Vuggestuen med 44 børn, børnehaven med 63 børn og Eventyrhaven (skovbørnehave), ligeledes med 63 børn. I alt er vi ca. 44 medarbejdere, som alle bidrager til børnenes univers, med læring, udvikling og ikke mindst trivsel.

I øjeblikket har vi 1 ledig stilling i udebørnehaven, hvor hver stue har ca. 21 børn, 2 faste pædagoger samt en medhjælper. Arbejdstiden aftales, men vi forestiller os ml. 33-37 t/ugen.

Vores nye kollega, forventer vi, er ambitiøs på børnenes vegne, handlende, struktureret og i stand til at tage selvstændige initiativer. Dit hjerte brænder for det magiske børneliv, og du elsker det pædagogiske arbejde med relationer og nærvær.

Har vi fanget din interesse bedes du hurtigst muligt sende din ansøgning inkl. opdateret CV og relevante anbefalinger til os snarest på: job@eventyrhuset.info. Vi afholder samtaler løbende med tiltrædelse snarest derefter, og lukker annoncen, når den rette kollega er fundet.

Bemærk at ansøgeren skal være pædagoguddannet, så ansøgninger fra ufaglærte og pædagogmedhjælpere med en pædagogisk grunduddannelse vil ikke blive besvaret.

Se mere om huset på www.eventyrhuset.info