Ledige stillinger

Pædagog til Børnehave

Pædagog til Eventyrhuset – afdeling af ”Den private daginstitution EVENTYRHUSET” i Dragør.  

Er du en faglig stærk pædagog, som drømmer om nye udfordringer med masser af muligheder for ansvar, indflydelse og udvikling? Så er det dig, vi søger!

Vi søger nemlig en pædagog til at indgå i vores fantastiske team i vores børnehave.

Eventyrhuset
Eventyrhuset er en privat integreret daginstitution med 3 afdelinger; vuggestuen (ca. 44 børn), børnehaven (ca. 65 børn) og en udebørnehave (ca. 60 børn).
Institutionens ledelse udgøres af et pædagogisk ledelsesteam på to ledere, der har ansvar for hver deres afdelinger, samt en administrativ leder.
I alt er vi ca. 45 medarbejdere, der tæller alle fra pædagogisk personale til administration, køkken og gårdmand mv.
Eventyrhuset har som privat institution en institutionsbestyrelse med det øverste ansvar for driften, økonomien og personalet, og en engageret forældrebestyrelse som sikrer forældrenes stemme i beslutningsprocesserne og står for de sociale aktiviteter som sommerfest, julefest mm.
Eventyrhuset er medlem af paraplyorganisationen Børneringen.

Børnehaven
I Eventyrhusets børnehave er der i alt ca. 65 børn fordelt på 3 stuer. Hver stue har to pædagoger og en medhjælper tilknyttet, og derudover har vi 1-2 faste ”flyver”, som hjælper ved ferier, sygdom mv.
Vi har vi fokus på nærvær og omsorg, og er meget opmærksomme på at alle børn er trygge ved alle voksne. Vi laver derfor en del fælles aktiviteter og samarbejder generelt meget på tværs af stuerne.
Vi har gode indendørs faciliteter samt en fantastisk legeplads med utallige muligheder for pædagogiske aktiviteter. Derudover er vi beliggende tæt på eng og strand, og benytter os meget af at komme ud af huset, bla. i vores ladcykler.

Pædagogstillingen
Som pædagog i Eventyrhusets børnehave er er man tilknyttet en fast gruppe, hvor man sammen med en anden uddannet pædagog og en medhjælper har ansvaret for ca. 21-22 børn. Samarbejdet med kollegaerne i de 2 øvrige grupper er tæt, og vi hjælper hinanden på kryds og tværs.
Da vi mener, at alle børn har brug for nærværende voksne, er din arbejdstid er opdelt, så du hver uge har 2 timers ”tid til andet arbejde”, hvor man kan forberede de pædagogiske aktiviteter og praktiske ting, som børnene ikke kan være en del af.

Hvad kendetegner Eventyrhuset?
Høj pædagogisk faglighed og engagement blandt personalet, hvor børn og forældre er i centrum. Vi løfter i flok, ser forskellighed som en styrke, og prioriterer uddannelse af al vores personale i ICDP – noget vi naturligvis også inkluderer vores nye kollega i.
Eventyrhuset har en ressourcestærk og engageret forældregruppe, som nyder godt af, at vi er den eneste private integrerede institution i Dragør, da vi har valgt at gøre nogle ting anderledes end de kommunale institutioner. F.eks. har vi ingen lukkedage i forbindelse med sommerferie mv. Børnehaven ligger naturskønt i Dragør, tæt ved de fredede strandenge og en kort gåtur til stranden. Vi udnytter de gode turmuligheder i området og vil gerne arbejde endnu mere med dette.

Hvad forventer vi af dig?

  • Du har en pædagogisk grunduddannelse.
  • Du er professionel og i stand til at tage selvstændige initiativer.
  • Du drager naturlig omsorg for andre og elsker arbejdet med relationer og nærvær.
  • Du har gode samarbejdsevner.
  • Det er en fordel, at du har kendskab til IT på almindeligt brugerniveau.

Hvad tilbyder vi?

  • Mulighed for selv at bestemme ugentligt timeantal.
  • 2 timers ”Tid til andet arbejde”/forberedelsestid pr. uge.
  • Betalt kursus i ICDP, hvis dette ikke allerede haves.
  • Firma-betalt madordning.
  • Firma-betalt sundhedsforsikring, som også dækker hjemmeboende børn.

Det er en fordel, at du har kendskab til IT på almindeligt brugerniveau.

Ansættelsesvilkår
Stillingen er på 30-37 timer om ugen; timeantallet kan tilpasses, så det passer til dit privatliv. Tiltrædelse snarest muligt.
Løn- og ansættelsesvilkår følger overenskomsten mellem BUPL og Børneringen. I forbindelse med ansættelsen indhenter vi naturligvis børne- og straffeattest og vil som en del af ansættelsesprocessen indhente referencer.

For yderligere information om Eventyrhuset og stillingen
Du kan læse mere om Eventyrhuset på vores hjemmeside: www.eventyrhuset.info.
Hvis du har lyst til at besøge os inden du sender din ansøgning, eller du vil vide mere om stillingen, kan du kontakte Caroline Falk Lauritsen på tlf. 28760260 eller caroline@eventyrhuset.info

Ansøgningsfrist
Ansøgning og CV, gerne med foto, bedes sendt på job@eventyrhuset.info. Vi holder samtaler løbende, og lukker annoncen, når vi har fundet den rette kollega.

Vi glæder os til at høre fra dig.