Eventyrhusets bestyrelser

I Eventyrhuset har vi en to-strenget bestyrelse;

- Institutionsbestyrelsen, som er registrerede ejere af institutionen og i sidste ende ansvarlig for Eventyrhusets økonomi og drift.
Institutionsbestyrelsen kan kontaktes på bestyrelsen@eventyrhuset.info

- Forældrebestyrelsen, fastlægger de overordnede principper for den pædagogiske praksis i institutionen og varetager opgaver, som er mere knyttet til den daglige drift.
Forældrebestyrelsen kan kontaktes på foraeldrebestyrelsen@eventyrhuset.info

I kan læse mere om medlemmerne af bestyrelserne under punkterne i menuen til højre, hvor I også finder vedtægterne for Eventyrhuset.
 

Arbejdet i bestyrelserne

At være en del af en institutions- eller forældrebestyrelse er både udfordrende og spændende og frem for alt giver det en helt unik mulighed for at være med til at påvirke vores børns hverdag.

Overvejer du at blive en del af bestyrelserne i Eventyrhuset, bør du dog være bevidst om, at der følger en stor forpligtigelse med!

I modsætning til en forældrebestyrelserne i en kommunal institution, er bestyrelserne i en forældre-ejet institution som vores, en aktiv del af institutionens ledelse of drift. Det er bestyrelsernes ansvar at sikre at Eventyrhuset drives som en professionel virksomhed med alt hvad dette indebærer – herunder økonomi, personale, børn, administration og ledelse.

Institutionsbestyrelsen skal ligeledes træffe beslutninger som i andre sammenhænge ligger på kommunale hænder - og til syvende og sidst er det institutionsbestyrelses-medlemmerne der skal kunne stå inde for de beslutninger, der bliver truffet.

Dette kræver tid og overskud til involvering og er en meget væsentlig forudsætning for Eventyrhusets fremtid. Til gengæld får man rig lejlighed til at prøve kræfter med at drive en ”virksomhed” - hvilket er utroligt spændende – og ikke mindst som sagt have konkret indflydelse på Eventyrhusets og vores børns hverdag.

Nedenfor kan du læse mere om, hvad arbejdet i de to bestyrelser mere konkret omfatter.
 

Institutionsbestyrelsen i Eventyrhuset

Institutionsbestyrelsen består af 5 medlemmer og 1 suppleant. Alle medlemmer er selvsupplerende, hvilket betyder, at bestyrelsen selv rekruttere og udvælger medlemmer, som matcher de behov, der er i bestyrelsen. Derudover deltager de 3 ledere i institutionsbestyrelsens møder, men lederne har ikke stemmeret ved beslutninger.

Arbejdet omfatter bl.a. hel eller delvis involvering i følgende aktiviteter:

·         Deltagelse på bestyrelsesmøde ca. én gang hver anden måned - eller efter behov oftere.

·         Løbende ansvar og tilsyn med økonomi, personale, drift og struktur.

·         Møde med Dragør kommune efter behov.

·         Sparring med ledelsen ift. personalesager, daglig økonomi, drift og administration.

 

Forældrebestyrelsen i Eventyrhuset

Forældrebestyrelsen består af 7 medlemmer. 5 af medlemmerne er forældre til børn i institutionen og vælges på det årlige forældremøde i oktober. Det 6. medlem er medlem af støtteforeningens bestyrelse og det 7. medlem er en repræsentant fra personalet. Derudover deltager den daglige leder i institutionsbestyrelsens møder, men lederen har ikke stemmeret ved beslutninger.

Arbejdet omfatter bl.a. hel eller delvis involvering i følgende aktiviteter:

·         Deltagelse på bestyrelsesmøde ca. 5 gange årligt.

·         Udarbejdelse af dagsorden samt beslutningsoplæg til hvert bestyrelsesmøde.

·         Udarbejdelse af referat efter bestyrelsesmødet.

·         Deltagelse i diverse udvalg, herunder ansættelse af personaler, og arbejdsgrupper. 

·         Planlægning samt afholdelse af forældrearrangementer samt øvrige interne og eksterne initiativer.

Vi håber at rigtig mange af jer synes at ovenstående lyder spændende samt at du/I har lyst til at bidrage til at gøre Eventyrhuset til Dragør bedste institution.

I så fald er du meget velkommen til at kontakte mig på caroline@eventyrhuset.info - jeg vil rigtig gerne fortælle meget mere om bestyrelsesarbejdet i Eventyrhuset, samt hvordan du stiller op til bestyrelsen.

Med venlig hilsen

Caroline Falk Lauritsen
Bestyrelsesformand Eventyrhuset

BilagStørrelse
PDF icon Vedtægter sept22 underskrevet.pdf1.94 MB