Fællessang

“Med hænderne siger vi klap klap klap...” Anne og Lene laver demo på fagterne og dansen. Skøn fredags sang og åbne stuer bagefter så alle kunne lege på tværs.