Priser


Den månedlige forældrebetaling udgør i 2023 (opkrævning over 12 måneder):

Vuggestueplads: 3600,- dkr.
Obligatorisk kosttillæg for vuggestuebørn: 1050,- dkr., som inkluderer fuld kost.

Børnehaveplads: 1800,- dkr.
Obligatorisk kosttillæg for børnehavebørn: 1050,- dkr., som inkluderer fuld kost.

Skovbørnehaveplads: 1800,- dkr.
Obligatorisk kosttillæg for skovbørnehaven: 430,- dkr., som inkluderer morgenmad, formiddagsmad og eftermiddagsmad. Børnene medbringer selv madpakke til frokost.

*******************************************************************************************
Til familier med mere end 1 barn i et privat eller offentligt dagtilbud ydes søskenderabat. Der betales fuld takst for den dyreste plads, og søskenderabatten udgør 50% af betalingen for de øvrige pladser. Der ydes ikke reduktion på kosttillægget.

Udmeldelse af Eventyrhuset kan ske med 1 måneds frist pr. d. 1. eller d. 15. i måneden.

BEMÆRK: Børn som ikke er berettiget til det kommunale tilskud vil blive opkrævet yderligere takst svarende til Dragør Kommunes kommunale tilskud pr. måned som i 2023 udgør: 11.227,- for et vuggestuebarn og 5.139,- for et børnehavebarn.


Information vedrørende friplads

Ligger jeres indtægt under en vis grænse, har I som forældre mulighed for at søge om økonomisk fripladstilskud fra Dragør kommune, så det bliver billigere eller helt gratis for jer, at have jeres barn i dagtilbud. Dette gælder også for en plads i Eventyrhuset.

Du kan få yderligere oplysninger om fripladser samt rekvirere fripladsansøgning ved at kontakte Dragørs Kommunale pladsanvisning på tlf. 32890372 / 32890373 eller på mail til pladsanvisning@dragoer.dk.


Information vedrørende deltidsplads ifbm. barsel/orlov samt kombinationstilbud

Eventyrhuset tilbyder i overensstemmelse med gældende lovgivning mulighed for deltidspladser ifbm. barsels- og forældreorlov samt kombinationspasningstilbud ved skiftende arbejdstider. I kan læse mere om de to ordninger her: