Opsigelse af plads i eventyrhuset

Hvis I ønsker at opsige jeres barns plads i Eventyrhuset (udover det naturlige skift fra børnehaven til SFO) kan dette ske med en måneds varsel til d. 1. eller 15. i en måned.

En hver opsigelse skal foregå skriftlig og sendes til post@eventyrhuset.info eller afleveres direkte til Eventyrhusets ledelse.

Bliver et barn ikke udmeldt rettidigt hæfter forældrene for både forældretaksten samt det kommunale tilskud i den sidste måned, hvor barnet er indmeldt.

Det kommunale tilskud udgør hhv. 12.381,- for et vuggestuebarn og 5.740,- for et børnehavebarn i 2024.