Eventyrhusets samarbejde med Børneringen


Eventyrhuset er medlem ”Børneringen”, som er en paraplyorganisation for selvejende og private institutioner i Danmark.

Børneringen er en sammenslutning af selvejende og private daginstitutioner for børn og unge. Formålet er bl.a. at oprette og administrere gode dagtilbud til børn og unge i alderen 0-18 år, i samarbejde med de lokale myndigheder.

Børneringen blev stiftet i 1941 af Ingeborg Christiansen med Hendes Majestæt Dronning Ingrid som protektor. I dag er Hendes Majestæt Dronning Margrethe II protektor for Børneringen.

Udgangspunktet er et medlemsdemokratisk værdigrundlag og med afsæt i nogle klare visioner for udvikling og varetagelsen af nogle gode pædagogiske tilbud til børn og unge.

Børneringen løser opgaver som f.eks. løn, bogholderi og juridisk rådgivning for Eventyrhuset. Dette medvirker til at vi kan løse vores kerneopgave - at give vores børn en god og tryg hverdag.

Læs mere om Børneringen på www.borneringen.dk.