Opstartssamtale for nye børn

Når vi modtager et nyt barn og dets familie lægger vi vægt på, at både I og jeres barn føler jer velkomne i Eventyrhuset.
Derfor vil vi inden opstart invitere til et møde med jer forældre, hvor vi får talt om først og fremmest jeres barn.
Hvad er Jeres barns styrker, interesser, allergier osv.? Vi vil også gerne vide, om der er behov for søvn, om barnet bruger ble og om det ellers er noget, som der særlig vigigt, vi kender til inden opstart.
Vi får også på denne samtale mulighed for at tale om den tid, der går forud for opstarten og hvilke behov, I har som forældre.
Vi laver konkrete aftaler vedr. opstarten/indkøringen, så dette forløb er afstemt med jeres barns og jeres behov.
Efter mødet sender vi en sammenfatning af mødets indhold ud til resten af afdelingen, så alle kender indholdet inden opstart.