Aflevering og afhentning

Erfaringens glæder

Betydningen af en god afsked eller et glædeligt gensyn er noget, vi tager med os videre resten af dagen.

Derfor vil vi gerne dele vores erfaring for, hvad der er vigtigt, når I afleverer og henter jeres børn her i Eventyrhuset. Denne folder er udelukkende tænkt som inspiration, for det er selvfølgelig forskelligt fra barn til barn, hvad der fungerer bedst.

Aflevering… hvornår?

Vores holdning er, at barnets tid sammen med dets forældre er højest prioriteret, så derfor bestemmer I som forældre selvfølgelig, hvornår I ønsker at aflevere jeres børn. Vi appellerer dog til, at der tages hensyn til de aktiviteter, der er i gang, når I kommer, og hvis I afleverer jeres barn direkte på legepladsen, skal barnet være iført tøj og sko, der passer til vejret.

Mange af dagens aktiviteter – herunder ture ud af huset - går dog i gang, når vi er færdige med formiddagsfrugten kl 09.00. Så hvis I vil være sikre på, at jeres barn når at komme med på tur el.lign. anbefaler vi, at I kommer inden det tidspunkt.

Dagens start

Vi lægger meget vægt på en god start på dagen. Særligt om morgenen har vi brug for at blive mødt som dem, vi er. Det betyder, at vi er til rådighed for jer og gør vores bedste for at tage individuelle hensyn til barnet.

Vi kan desværre ikke garantere, at der før kl. 09.00 er personale til stede fra alle stuer. Det kan derfor være nødvendigt at aflevere jeres barn til en voksen fra en anden stue. Børnene kender alle voksne i huset – og omvendt - så for barnet vil det altid være en kendt voksen, som tager i mod dem.

Når I kommer om morgenen/formiddagen, anbefaler vi, at I følger nedenstående retningslinjer:

·       Vask/afsprit hænder

·       Sig god morgen til børn og voksne

·       Fortæl dit barn, hvem der henter det

·       Fortæl hvor barnets overtøj er f.eks. hvis det regner o.lign.

·       Fortæl personalet, når I er klar til at gå, så vi kan være parate til at sige farvel sammen med jeres barn.

·       Sig farvel til dit barn på den måde, som I ved barnet er mest trygt ved.

·       Skulle dit barn være ked af det, må du altid ringe og høre, hvordan det går. Det kan være ødelæggende at sidde på job i den tro, at dit barn stadig er ulykkeligt.

Nogle gange er ritualer en stor hjælp, hvis barnet oplever afskeden som svær. Sjældent hjælper det med ekstra tid – det udsætter ofte bare det svære.

Hvis barnet er ked af det, når I har forladt Eventyrhuset, trøster vi dem og viser barnet (både fysisk og verbalt) at vi forstår og anerkender dets følelser. Og vores erfaring viser heldigvis, at barnet meget hurtigt bliver i godt humør igen.

Navnelister

Personalet sørger for, at alle børn afkrydses på vores elektroniske navneliste, både når I kommer, og inden I går hjem. Det giver os et hurtigt og nemt overblik over, hvilke og hvor mange børn, der er i institutionen. Vi vil gerne have, at I giver besked (mundtligt eller via Iportalen), ca. hvad tid jeres barn bliver hentet, og af hvem, så vi kan svare børnene, når de spørger. Vi kan på denne måde også bedre vurdere, om barnet kan nå at tage en lur, eller deltage i specifikke aktiviteter inden "gå hjem" tid, hvis de har brug for det. 

Den tid midt på dagen, som forældre sjældent oplever

Børnenes dag er meget mere end det I oplever om morgenen eller om eftermiddagen – og heldigvis for det. Som barn sker der meget i løbet af dagen. Det er alt fra egne initiativer med fantasi, leg, fordybelse og relationer til alle de ting, børnene skal med de voksne. Vi prioriterer at skrive på bloggen, så I - som familie derhjemme - får muligheden for at gå på opdagelse i dagens oplevelser. Det kan nemlig være svært for et barn at svare mor og far på, hvad man har lavet i løbet af dagen, lige når de kommer ind af døren.
Nogle gange virker det som et mirakelmiddel at fortælle om sin egen dag, som voksen. Der skabes billeder hos barnet og de kommer i tanker om, hvad de selv har oplevet – og ellers er bloggen et rigtigt godt udgangspunkt for en hyggelig samtale om dagens oplevelser.

Afhentning – det glædelige gensyn eller…?

Fra I kører fra arbejde, og til I er fremme ved Eventyrhuset, er der sket en proces med at lukke mentalt ned og gøre klar til at være til stede, når I afhenter jeres barn. Den proces er barnet ikke startet på, før I træder ind ad døren.

Når I kommer og henter, er jeres børn ofte i gang med en eller anden spændende aktivitet. Barnet er fordybet, og det skal respekteres. Det skal have tid til at stoppe og afrunde aktiviteten/legen, og der skal ryddes op.

Det tager ofte tid, og ikke altid en tid, I som forældre oplever at have.

Har I travlt, så lav en tidsplan, hvor barnets stadig får mulighed for at afslutte sin leg, imens I kan gøre nogle af de praktiske ting færdige. Fortæl evt. barnet, at I gør klar i garderoben, og at om 5 min skal barnet rydde op og gå med hjem.

Spørg ikke barnet ”om det vil med hjem”, for I risikerer at få et ”nej”, hvilket efterlader begge parter i en dum situation. Hvis I gerne vil give barnet valgmuligheder, bør det være valg, som barnet reelt har mulighed for at kunne vælge imellem.

Farvel og tak for i dag

Barnet har det brug for jeres fulde opmærksomhed, når I henter. Derfor opfordrer vi til, at I først tager jer tid til at sige ordentlig hej til jeres barn, inden I snakker med personalet om dagens gang eller andet praktisk. Vi anmoder også om ikke at tale i mobiltelefon, når der afleveres og hentes – og I må meget gerne sige farvel inden I går, så vi ved, I er taget hjem.

Kun forældrene kan hente barnet, medmindre I har givet os besked om andet. Det er derfor vigtigt, at I giver personalet besked (mundligt eller via Iportalen), hvis andre henter jeres barn.