Sygdomspolitik & Hygiejne

ØV - sygdom igen!!!

Vi kender alle til, hvor hårdt og ubelejligt det er, når vores børn bliver syge. Af samme årsag har vi i Eventyrhuset forholdt os til sygdomshåndtering og hygiejne, og vil herved forsøge at mindske den smitte, som særligt huserer i vintermånederne.

Arbejdet med dette er ment som en hjælp til forældre og personale, når der skal foretages vurderinger af, om et barn er for sygt til at komme i institution eller skal hentes.

Sygdom kan ikke undgås, og et vuggestuebarn kan desværre have mere fravær i starten af sin institutionstid. Målet med denne information er, at gøre det nemmere at komme til enighed om, hvorvidt et barn kan være i institution eller ej.

Vi følger altid sundhedsstyrelsens "Smitsomme sygdomme hos børn og unge", som er uploadet her på siden.

 

Giv besked om sygdom

Hvis uheldet er ude og jeres barn er sygt, beder vi dig meddele det til Eventyrhuset; gerne inden kl. 09.00, hvor de stuerne går i gang med formiddagsfrugten. Dette gøres nemmest via Iportalen.

Du bedes samtidig meddele, hvis dit barn har/har haft en smitsom børnesygdom, som er blevet konstateret af din læge.

Hvornår bør barnet blive hjemme?

Helt overordnet kan man sige, at et barn ikke kan være i institutionen, når det ikke kan indgå i husets hverdag. Et sløjt barn kan fungere fint i hjemmet, hvor far og mor er i nærheden; men hverdagen i institutionen ser anderledes ud. Barnet skal kunne indgå i sociale relationer med forskellige børn og voksne og skal kunne deltage i stuens fælles aktiviteter; såvel ude som inde.

Det kræver både fysisk og psykisk overskud, som ikke er til stede hos et sløjt barn. Så det umiddelbart velfungerende barn, der sendes i daginstitution, er ikke nødvendigvis et velfungerende barn i daginstitutionen. Vi opfordrer jer derfor til at lytte til personalet, når de siger, at barnet ikke kan være i institutionen eller der bliver ringet hjem på grund af dets almene tilstand - og ikke nødvendigvis på grund af feber. Vi har den dybeste respekt for, at det kan være en udfordirng at være forælder til syge børn og samtidig få sit arbejdsliv til at gå op.

Eventyrhuset har følgende retningslinjer for sygdom:

- Børn bør ikke være i institutionen, når de er syge.
- Vi mener, at det syge barns behov altid bør komme i første række.
- Vi appellerer til, at I som forældre har tillid til, at personalet reagerer kompetent, når barnet er sygt, og der ringes hjem.
- Vi mener, at børns sundhed og sygdom er et fælles ansvar mellem hjemmet og institutionen.

Hensynet til andre børn:

I vurderingen af, om barnet er for sygt til at være i institutionen indgår også hensynet til:
- Smittefarer over for andre børn og personalet.
- Stressniveauet i institutionen.
- At alle børn i institutionen - også de raske - har krav på personalets omsorg.

Uddeling af medicin:

Uddeling af medicin – det være sig alt fra hostesaft, øjendråber, øredråber til antibiotika/penicillin foretages ikke af det pædagogiske personale og må ikke forefindes i institutionen af sikkerhedsmæssige årsager. Hvis dit barn er i behandling og kræver medicin flere gange om dagen, bør det derfor holdes hjemme. 

Ved kroniske sygdomme, der er behandlingskrævende, og ved brug af livsvigtig medicin bedes I kontakte personalet, så vi sammen kan finde en løsning på håndteringen. Som udgangspunkt gælder dog, at vi behøver en erklæring fra jeres læge vedr. det krævede medicin til barnet.

Hvad gør personalet?

- Alle børn får vasket hænder før spisning og efter toiletbesøg.
- Puslebordet vaskes og sprittes af efter hvert bleskift.
- Sørger så vidt muligt for at børnene ikke render rundt med snottede næser eller vådt tøj.
- Sørger for at personalet ofte vasker og spritter deres hænder af for at minimere smittefare.
- Sørger for at lufte ud.
- Sørger for at børnene er klædt på i henhold til vind og vejr.
- Sørger for at vaske legetøj, soveposer, dyner og sengetøj ved behov.

Hvad kan forældrene gøre?

- Så vidt muligt vurdere, om barnets tilstand er god nok til, at barnet kan komme i institution.
- Tage ansvar for, at barnet ikke udgør en smittefare for andre i institutionen.
- Sørge for at barnet har skiftetøj og udetøj til alt slags vejr på deres pladser.
- Hold barnet hjemme efter sygdom, indtil barnet er helt rask.
- Evt. give barnet en feberfri dag før det bliver sendt i institution.
- Huske at barnet skal have ”normal” afføring før det bliver sendt i institution.
- Huske at barnet skal kunne spise normal kost efter opkast – det skal ikke forsøges første gang i institutionen.

 

 

BilagStørrelse
PDF icon Smitsomme sygdomme.pdf1.54 MB